FUCOHANOI
Hotline: 0914.210.515
Dịch vụ hỗ trợ khách hàng
0914.210.515
  • Hỗ trợ trực tuyến
  • Hotline 1Hotline 10914.210.515
  • Hotline 2Hotline 20967.217.111
  • Phòng bán hàngPhòng bán hàng(024)6284.0699
  • Kế toánKế toán0986.872.218
  • Kinh doanh công trìnhKinh doanh công trình0967.802.111
  • Kỹ thuậtKỹ thuật0967.797.515

Cửa cuốn tại Hà Nội

Cửa cuốn, Cửa cuốn, cửa cuốn Hà Nội, cửa cuốn mắt võng sơn tĩnh điện, cửa cuốn mắt võng inox, cửa cuốn song ngang sơn tĩnh điện, cửa cuốn song ngang inox, cửa cuốn đài loa, cửa cuốn chống cháy, cửa cuốn siêu trường, cửa cuốn inox, cửa cuốn đức, cửa cuốn úc,,,

1. Cửa cuốn mắt võng

Nguyên liệu làm từ INOX 304 và INOX 201 và cửa cuốn mắt võng, mắt lưới sơn tĩnh điện, cửa cuốn mắt võng này phù hợp với cửa cần sự thông thoáng nhất

Cửa cuốn mắt võng sơn tĩnh điện

Sơn tĩnh điện: Độ dầy 1.3ly, ống Ø 12.7mm, mầu sắc tùy chọn( chưa có ray, trục), đã có lá đáy, nếu lá kín chưa có V đáy


cửa cuốn mắt võng sơn tĩnh điện
cửa cuốn mắt võng sơn tĩnh điện
cửa cuốn mắt võng sơn tĩnh điện
Báo giá cửa cuốn mắt lưới, báo giá cửa cuốn mắt võng
Báo giá cửa cuốn mắt lưới, báo giá cửa cuốn mắt võng
Báo giá cửa cuốn mắt lưới, báo giá cửa cuốn mắt võng
Giá cửa cuốn mắt võng
Giá cửa cuốn mắt võng
Giá cửa cuốn mắt võng
Cửa cuốn Lưới Sơn Tĩnh Điện
Cửa cuốn Lưới Sơn Tĩnh Điện
Cửa cuốn Lưới Sơn Tĩnh Điện
Cửa cuốn Mắt lưới sơn tĩnh điện
  Cửa cuốn Mắt lưới sơn tĩnh điện
  Cửa cuốn Mắt lưới sơn tĩnh điện
Báo giá cửa cuốn Mắt Võng, báo giá cửa cuốn mắt cáo, Cửa Cuốn Lưới Mắt Võng Sơn Tĩnh Điện, Báo Giá Cửa Cuốn Mắt Cáo
Báo giá cửa cuốn Mắt Võng, báo giá cửa cuốn mắt cáo, Cửa Cuốn Lưới Mắt Võng Sơn Tĩnh Điện, Báo Giá Cửa Cuốn Mắt Cáo
Báo giá cửa cuốn Mắt Võng, báo giá cửa cuốn mắt cáo, Cửa Cuốn Lưới Mắt Võng Sơn Tĩnh Điện, Báo Giá Cửa Cuốn Mắt Cáo
Cửa mắt võng quan trọng và không thể tách rời trong sự phát triển mạnh mẽ của kiến trúc hiện đại
Cửa mắt võng quan trọng và không thể tách rời trong sự phát triển mạnh mẽ của kiến trúc hiện đại
Cửa mắt võng quan trọng và không thể tách rời trong sự phát triển mạnh mẽ của kiến trúc hiện đại
Báo giá cửa cuốn Mắt Võng, báo giá cửa cuốn mắt cáo
Báo giá cửa cuốn Mắt Võng, báo giá cửa cuốn mắt cáo
Báo giá cửa cuốn Mắt Võng, báo giá cửa cuốn mắt cáo
Cửa Cuốn Lưới Mắt Võng Sơn Tĩnh Điện, Báo Giá Cửa Cuốn Mắt Cáo, cửa cuốn mắt võng inox 304
Cửa Cuốn Lưới Mắt Võng Sơn Tĩnh Điện, Báo Giá Cửa Cuốn Mắt Cáo, cửa cuốn mắt võng inox 304
Cửa Cuốn Lưới Mắt Võng Sơn Tĩnh Điện, Báo Giá Cửa Cuốn Mắt Cáo, cửa cuốn mắt võng inox 304
Cửa cuốn Mắt lưới sơn tĩnh điện, Cửa cuốn Fuco
Cửa cuốn Mắt lưới sơn tĩnh điện, Cửa cuốn Fuco

Cửa cuốn mắt võng inox

INOX 304: Độ dày 1.1ly, ống Ø 12.7mm ( chưa có ray, trục), đã có lá đáy hộp 25x50 hoặc 30x60, nếu lá kín chưa có V đáy

cửa cuốn mắt võng inox
cửa cuốn mắt võng inox
cửa cuốn mắt võng inox
Báo giá cửa cuốn mắt lưới, cửa cuốn mắt võng. Nguyên liệu làm từ INOX 304 và INOX 201 và cửa cuốn mắt võng, mắt lưới sơn tĩnh điện, cửa cuốn mắt võng
Báo giá cửa cuốn mắt lưới, cửa cuốn mắt võng. Nguyên liệu làm từ INOX 304 và INOX 201 và cửa cuốn mắt võng, mắt lưới sơn tĩnh điện, cửa cuốn mắt võng
Báo giá cửa cuốn mắt lưới, cửa cuốn mắt võng. Nguyên liệu làm từ INOX 304 và INOX 201 và cửa cuốn mắt võng, mắt lưới sơn tĩnh điện, cửa cuốn mắt võng
cửa cuốn mắc võng inox 304, cửa cuốn lưới mắt võng
cửa cuốn mắc võng inox 304, cửa cuốn lưới mắt võng
cửa cuốn mắc võng inox 304, cửa cuốn lưới mắt võng
 Cửa cuốn lưới mắt cáo (cua cuon luoi mac vong) làm bằng INOX 304. Sản xuất trên dây chuyền hiện đại
 Cửa cuốn lưới mắt cáo (cua cuon luoi mac vong) làm bằng INOX 304. Sản xuất trên dây chuyền hiện đại
 Cửa cuốn lưới mắt cáo (cua cuon luoi mac vong) làm bằng INOX 304. Sản xuất trên dây chuyền hiện đại
Cửa Cuốn Lưới Mắt Võng Sơn Tĩnh Điện, Báo Giá Cửa Cuốn Mắt Cáo, cửa cuốn mắt võng inox 304
Cửa Cuốn Lưới Mắt Võng Sơn Tĩnh Điện, Báo Giá Cửa Cuốn Mắt Cáo, cửa cuốn mắt võng inox 304
Cửa Cuốn Lưới Mắt Võng Sơn Tĩnh Điện, Báo Giá Cửa Cuốn Mắt Cáo, cửa cuốn mắt võng inox 304
Cửa cuốn mắt võng là loại cửa cuốn siêu thoáng có loại mắt võng sơn tĩnh điện, mắt võng inox 304. Cửa cuốn mắt võng này có loại duy nhất là ống 12.7
Cửa cuốn mắt võng là loại cửa cuốn siêu thoáng có loại mắt võng sơn tĩnh điện, mắt võng inox 304. Cửa cuốn mắt võng này có loại duy nhất là ống 12.7

2. Cửa cuốn song ngang

Báo giá cửa cuốn song ngang, Song Ngang nguyên liệu INOX 304, inox 201, sơn tĩnh điện đủ màu. Cửa cuốn Song Ngang siêu thoáng có chất lượng tốt

Cửa cuốn Song Ngang( Siêu thoáng) ống tròn Ø 19, sơn tĩnh điện 

Sơn tĩnh điện: Độ dầy 1.1ly, ống Ø 19. Mầu sắc tùy chọn( chưa có ray, trục), đã có lá đáy, nếu lá kín chưa có V đáy
Sơn tĩnh điện: Độ dầy 1.3ly, ống Ø 19. Mầu sắc tùy chọn( chưa có ray, trục), đã có lá đáy, nếu lá kín chưa có V đáy
Sơn tĩnh điện: Độ dầy 1.1ly, ống Ø 21. Mầu sắc tùy chọn( chưa có ray, trục), đã có lá đáy, nếu lá kín chưa có V đáy

cửa cuốn song ngang sơn tĩnh điện
cửa cuốn song ngang sơn tĩnh điện
cửa cuốn song ngang sơn tĩnh điện
Cửa cuốn Song Ngang sơn tĩnh điện, cửa cuốn ngang
Cửa cuốn Song Ngang sơn tĩnh điện, cửa cuốn ngang
Cửa cuốn Song Ngang sơn tĩnh điện, cửa cuốn ngang
Cửa cuốn song ngang sơn tĩnh điện, cửa cuốn trượt ngang
Cửa cuốn song ngang sơn tĩnh điện, cửa cuốn trượt ngang
Cửa cuốn song ngang sơn tĩnh điện, cửa cuốn trượt ngang
Cửa cuốn song ngang sơn tĩnh điện, cửa cuốn song ngang ống tròn phì 19, cửa cuốn song ngang hộp vuông 20x20, các loại cửa cuốn song ngang
Cửa cuốn song ngang sơn tĩnh điện, cửa cuốn song ngang ống tròn phì 19, cửa cuốn song ngang hộp vuông 20x20, các loại cửa cuốn song ngang
Cửa cuốn song ngang sơn tĩnh điện, cửa cuốn song ngang ống tròn phì 19, cửa cuốn song ngang hộp vuông 20x20, các loại cửa cuốn song ngang
Báo giá cửa cuốn song ngang
Báo giá cửa cuốn song ngang
Báo giá cửa cuốn song ngang
Cửa cuốn song ngang sơn tĩnh điện. Sơn tĩnh điện: Độ dầy 1.1ly, ống Ø 19 hoặc hộp vuông 20x20 Mầu sắc tùy chọn( đã có ray, trục)
Cửa cuốn song ngang sơn tĩnh điện. Sơn tĩnh điện: Độ dầy 1.1ly, ống Ø 19 hoặc hộp vuông 20x20 Mầu sắc tùy chọn( đã có ray, trục)
Cửa cuốn song ngang sơn tĩnh điện. Sơn tĩnh điện: Độ dầy 1.1ly, ống Ø 19 hoặc hộp vuông 20x20 Mầu sắc tùy chọn( đã có ray, trục)
Cửa cuốn Song ngang INOX 304 Công ty Fuco là doanh nghiệp chuyên sản xuất và lắp đặt cửa kéo Đài Loan, cửa cuốn, cửa lõi thép uPVC, nhôm kính
Cửa cuốn Song ngang INOX 304 Công ty Fuco là doanh nghiệp chuyên sản xuất và lắp đặt cửa kéo Đài Loan, cửa cuốn, cửa lõi thép uPVC, nhôm kính
Cửa cuốn Song ngang INOX 304 Công ty Fuco là doanh nghiệp chuyên sản xuất và lắp đặt cửa kéo Đài Loan, cửa cuốn, cửa lõi thép uPVC, nhôm kính
Báo giá cửa cuốn Song Ngang, Giá cửa cuốn Song Ngang, báo giá cửa cuốn song ngang sơn tĩnh điện, giá cửa cuốn song ngang inox và loại song ngang
Báo giá cửa cuốn Song Ngang, Giá cửa cuốn Song Ngang, báo giá cửa cuốn song ngang sơn tĩnh điện, giá cửa cuốn song ngang inox và loại song ngang
Báo giá cửa cuốn Song Ngang, Giá cửa cuốn Song Ngang, báo giá cửa cuốn song ngang sơn tĩnh điện, giá cửa cuốn song ngang inox và loại song ngang
Cửa cuốn Song Ngang Sơn Tĩnh Điện, cửa cuốn siêu thoáng
Cửa cuốn Song Ngang Sơn Tĩnh Điện, cửa cuốn siêu thoáng
Cửa cuốn Song Ngang Sơn Tĩnh Điện, cửa cuốn siêu thoáng
Cửa cuốn Song Ngang sơn tĩnh điện
Cửa cuốn Song Ngang sơn tĩnh điện
Cửa cuốn Song Ngang sơn tĩnh điện

Cửa cuốn Song Ngang( Siêu thoáng) ống tròn Ø 19 , INOX

INOX 201: Độ dầy 0.8ly, ống Ø 19( chưa có ray, trục), đã có lá đáy hộp 25x50 hoặc 30x60, nếu lá kín chưa có V đáy
INOX 304: Độ dầy 0.8ly, ống Ø 19 ( chưa có ray, trục), đã có lá đáy hộp 25x50 hoặc 30x60, nếu lá kín chưa có V đáy
INOX 304: Độ dầy 1ly, ống Ø 19 ( chưa có ray, trục), đã có lá đáy hộp 25x50 hoặc 30x60, nếu lá kín chưa có V đáy


cửa cuốn song ngang inox
cửa cuốn song ngang inox
cửa cuốn song ngang inox
Cửa cuốn Song ngang INOX 304
Cửa cuốn Song ngang INOX 304
Cửa cuốn Song ngang INOX 304
Cửa xếp Song Ngang nguyên liệu INOX 304. Cửa cuốn Song Ngang siêu thoáng có chất lượng tốt. Liên hệ Fuco để biết chi tiết về cửa cuốn song ngang hộp
Cửa xếp Song Ngang nguyên liệu INOX 304. Cửa cuốn Song Ngang siêu thoáng có chất lượng tốt. Liên hệ Fuco để biết chi tiết về cửa cuốn song ngang hộp
Cửa xếp Song Ngang nguyên liệu INOX 304. Cửa cuốn Song Ngang siêu thoáng có chất lượng tốt. Liên hệ Fuco để biết chi tiết về cửa cuốn song ngang hộp
Các loại cửa cuốn song ngang với chất liệu thép sơn tĩnh điện và chất liệu inox cao cấp hàng đầu hiện nay. Giá: 2.000.000 VNĐ (Giá liên hệ)
Các loại cửa cuốn song ngang với chất liệu thép sơn tĩnh điện và chất liệu inox cao cấp hàng đầu hiện nay. Giá: 2.000.000 VNĐ (Giá liên hệ)
Các loại cửa cuốn song ngang với chất liệu thép sơn tĩnh điện và chất liệu inox cao cấp hàng đầu hiện nay. Giá: 2.000.000 VNĐ (Giá liên hệ)
Báo giá cửa cuốn song ngang, Song Ngang nguyên liệu INOX 304, inox 201, sơn tĩnh điện đủ màu. Cửa cuốn Song Ngang siêu thoáng có chất lượng tốt
Báo giá cửa cuốn song ngang, Song Ngang nguyên liệu INOX 304, inox 201, sơn tĩnh điện đủ màu. Cửa cuốn Song Ngang siêu thoáng có chất lượng tốt
Báo giá cửa cuốn song ngang, Song Ngang nguyên liệu INOX 304, inox 201, sơn tĩnh điện đủ màu. Cửa cuốn Song Ngang siêu thoáng có chất lượng tốt
Cửa cuốn song ngang INOX 304, độ dầy 0.8ly, ống Ø 19 ( chưa có ray, trục), đã có lá đáy và V đáy, cửa cuốn song ngang INOX 304, độ dầy 1ly
Cửa cuốn song ngang INOX 304, độ dầy 0.8ly, ống Ø 19 ( chưa có ray, trục), đã có lá đáy và V đáy, cửa cuốn song ngang INOX 304, độ dầy 1ly
Cửa cuốn song ngang INOX 304, độ dầy 0.8ly, ống Ø 19 ( chưa có ray, trục), đã có lá đáy và V đáy, cửa cuốn song ngang INOX 304, độ dầy 1ly
Cửa cuốn Song Ngang, cửa cuốn ngang
Cửa cuốn Song Ngang, cửa cuốn ngang

Cửa cuốn Song Ngang( Siêu thoáng) hộp vuông 20x20, sơn tĩnh điện

Sơn tĩnh điện: Độ dầy 1.2ly, hộp vuông 20x20( chưa có ray, trục), đã có lá đáy, nếu lá kín chưa có V đáy

Cửa cuốn Song Ngang, cửa cuốn ngang
cửa cuốn song ngang hộp vuông sơn tĩnh điện
cửa cuốn song ngang hộp vuông sơn tĩnh điện
cửa cuốn song ngang hộp vuông sơn tĩnh điện
Cửa cuốn song ngang sơn tĩnh điện, cửa cuốn song ngang ống tròn phì 19, cửa cuốn song ngang hộp vuông 20x20
Cửa cuốn song ngang sơn tĩnh điện, cửa cuốn song ngang ống tròn phì 19, cửa cuốn song ngang hộp vuông 20x20
Cửa cuốn song ngang sơn tĩnh điện, cửa cuốn song ngang ống tròn phì 19, cửa cuốn song ngang hộp vuông 20x20
cửa cuốn song ngang hộp vuông 20x20, các loại cửa cuốn song ngang có báo
cửa cuốn song ngang hộp vuông 20x20, các loại cửa cuốn song ngang có báo
cửa cuốn song ngang hộp vuông 20x20, các loại cửa cuốn song ngang có báo
Cửa cuốn song ngang sơn tĩnh điện. Sơn tĩnh điện: Độ dầy 1.1ly, ống Ø 19 hoặc hộp vuông 20x20 Mầu sắc tùy chọn( đã có ray, trục)

Cửa cuốn Song Ngang( Siêu thoáng) hộp vuông 20x20, INOX

INOX 201: Độ dầy 0.6ly, hộp vuông 20x20( chưa có ray, trục), đã có lá đáy hộp 25x50 hoặc 30x60, lá kín dưới dùng v đáy, giá chưa v đáy
INOX 304: Độ dầy 0.6 ly,  hộp vuông 20x20, ( chưa có ray, trục), đã có lá đáy hộp 25x50 hoặc 30x60, nếu lá kín chưa có V đáy
INOX 304: Độ dầy 1ly, hộp vuông 20x20, ( chưa có ray, trục), đã có lá đáy hộp 25x50 hoặc 30x60, nếu lá kín chưa có V đáy

cửa cuốn song ngang hộp vuông inox
cửa cuốn song ngang hộp vuông inox
cửa cuốn song ngang hộp vuông inox
Liên hệ Fuco để biết chi tiết về cửa cuốn song ngang hộp vuông
Liên hệ Fuco để biết chi tiết về cửa cuốn song ngang hộp vuông
Liên hệ Fuco để biết chi tiết về cửa cuốn song ngang hộp vuông
 Độ dầy 1.1ly, hộp vuông 20x20( đã có ray, trục), đã có lá đáy và V đáy.
 Độ dầy 1.1ly, hộp vuông 20x20( đã có ray, trục), đã có lá đáy và V đáy.
 Độ dầy 1.1ly, hộp vuông 20x20( đã có ray, trục), đã có lá đáy và V đáy.
Báo giá cửa cuốn song ngang, Song Ngang nguyên liệu INOX 304, inox 201
Báo giá cửa cuốn song ngang, Song Ngang nguyên liệu INOX 304, inox 201
Báo giá cửa cuốn song ngang, Song Ngang nguyên liệu INOX 304, inox 201
Cửa cuốn song ngang ống vuông, giá cửa cuốn song ngang inox, Liên hệ Fuco để biết chi tiết về cửa cuốn song ngang hộp vuông và cửa cuốn song ngang
Cửa cuốn song ngang ống vuông, giá cửa cuốn song ngang inox, Liên hệ Fuco để biết chi tiết về cửa cuốn song ngang hộp vuông và cửa cuốn song ngang
Cửa cuốn song ngang ống vuông, giá cửa cuốn song ngang inox, Liên hệ Fuco để biết chi tiết về cửa cuốn song ngang hộp vuông và cửa cuốn song ngang
Cửa cuốn Song Ngang( Siêu thoáng) hộp vuông 20×20
Cửa cuốn Song Ngang( Siêu thoáng) hộp vuông 20×20
Cửa cuốn Song Ngang( Siêu thoáng) hộp vuông 20×20

Cửa cuốn Song Ngang( Siêu thoáng) ống lồng

Ống lồng ống thép mắt kép:  kẽm phi 19 bên trong dầy 0.9ly + Ống Thép kẽm phi 21 bên ngoài dầy 1.1ly. Mắt liên kết dầy 1.6ly Thép kẽm. Xếp thẳng và xếp ghạch, đã có lá đáy, nếu lá kín chưa có V đáy
Ống lồng ống INOX mắt kép:  thép kẽm phi 19 bên trong dầy 0.9ly + Ống INOX 304 phi 22 bên ngoài dầy 0.6ly. Mắt liên kết dầy 1.5ly INOX 304 Xếp thẳng và xếp ghạch, đã có lá đáy, nếu lá kín chưa có V đáy
Cửa cuốn song ngang ống lồng
Cửa cuốn song ngang ống lồng
Cửa cuốn song ngang ống lồng ống thép sơn tĩnh điện cửa cuốn song ngang ống lồng thép, Cửa Cuốn Inox Song Ngang. Thân cửa bằng inox 304
Cửa cuốn song ngang ống lồng ống thép sơn tĩnh điện cửa cuốn song ngang ống lồng thép, Cửa Cuốn Inox Song Ngang. Thân cửa bằng inox 304

3. Cửa cuốn Đài Loan

Cửa cuốn Đài Loan bản 7.5cm, Ưu điểm chạy từ khổ thép 12.4cm, bền, khỏe hơn loại bản 8.5cm
cửa cuốn đài loan fuco
cửa cuốn đài loan fuco
Cty Fuco chuyên sản xuất các loại cửa xếp, cửa xếp Đài Loan, cửa xếp inox. Liên hệ Fuco để biết thêm chi tiết.
Cty Fuco chuyên sản xuất các loại cửa xếp, cửa xếp Đài Loan, cửa xếp inox. Liên hệ Fuco để biết thêm chi tiết.
Cửa cuốn Fuco
Cửa cuốn Fuco
Cửa cuốn Đài Loan giá rẻ tại Hà Nội và các tỉnh. Liên hệ Fuco để nhận báo giá và tư vấn trực tiếp.
Cửa cuốn Đài Loan giá rẻ tại Hà Nội và các tỉnh. Liên hệ Fuco để nhận báo giá và tư vấn trực tiếp.
Cửa cuốn Đài Loan dùng cho Kiot

4. Cửa cuốn siêu trường

Cửa cuốn Siêu Trường bản 10cm, Ưu điểm chạy từ bản thép 17.5cm bền khỏe hơn, bền, khỏe hơn khổ 15.3cm và 16.3cm trên thị trường hiện nay

Cửa cuốn siêu trường thép mạ màu

Cửa cuốn siêu trường độ dầy từ 1ly± 8%, đến 1.3ly_+8% thép mạ kẽm, mạ màu, nhập khẩu, màu Xanh Ngọc, Vàng Kem, màu Ghi, chưa bao gồm ray và trục, dùng mặt bích phụ, chưa có V đáy, không dùng bọ, dùng bọ(bướm) báo trước tính tiền bọ( khoảng 12kg/m2)
cửa cuốn siêu trường mạ màu
cửa cuốn siêu trường mạ màu
cửa cuốn siêu trường mạ màu
Cửa cuốn đài loan, cửa cuốn nhà xưởng, cửa cuốn thép mạ màu dầy 0,5dem đến 1ly, cửa cuốn cho nhà xưởng đài loan dầy từ 1ly đến 1,8ly chuyên dụng
Cửa cuốn đài loan, cửa cuốn nhà xưởng, cửa cuốn thép mạ màu dầy 0,5dem đến 1ly, cửa cuốn cho nhà xưởng đài loan dầy từ 1ly đến 1,8ly chuyên dụng\
Cửa cuốn siêu trường thép mạ màu, cửa cuốn nhà xưởng
Cửa cuốn siêu trường thép mạ màu, cửa cuốn nhà xưởng
Cửa cuốn Siêu Trường Hà Nội
Cửa cuốn Siêu Trường Hà Nội

Cửa cuốn siêu trường sơn tĩnh điện

Cửa cuốn Siêu Trường độ dầy 1ly± 8%,  đến 1.8ly+_8%, bản 10cm,  dùng cửa có diện tích lớn, sơn tĩnh điện, màu sơn tùy chọn, chưa bao gồm ray và trục, dùng mặt bích phụ chưa có V đáy, không dùng bọ, dùng bọ(bướm) báo trước tính tiền bọ
cửa cuốn siêu trường sơn tĩnh điện
cửa cuốn siêu trường sơn tĩnh điện
Báo giá cửa cuốn Siêu Trường
Báo giá cửa cuốn Siêu Trường
Cửa cuốn siêu trường bằng thép sơn tĩnh điện
Cửa cuốn siêu trường bằng thép sơn tĩnh điện
Cửa cuốn nhà công nghiệp, cửa cuốn siêu trường
Cửa cuốn nhà công nghiệp, cửa cuốn siêu trường
Cửa cuốn siêu trường sơn tĩnh điện, cửa cuốn rộng nhất
Cửa cuốn siêu trường sơn tĩnh điện, cửa cuốn rộng nhất
Cửa cuốn thép siêu trường

Cửa cuốn siêu trường INOX

Cửa cuốn siêu trường INOX 304, độ dầy  0.8 ly± 8%, đến 1.6ly+_8%, bản 10cm, chưa bao gồm ray và trục, dùng mặt bích phụ, không dùng bọ, không dùng bọ, dùng bọ(bướm) báo trước tính tiền bọ, chưa có V đáy INOX
cửa cuốn siêu trường sơn inox
cửa cuốn siêu trường sơn inox
Cty Fuco chuyên sản xuất cửa cuốn siêu trường mạ màu, cửa cuốn thép sơn. Cửa cuốn siêu trường thép và inox Cửa cuốn inox dầy 1.5ly, thép 1.8.
Cty Fuco chuyên sản xuất cửa cuốn siêu trường mạ màu, cửa cuốn thép sơn. Cửa cuốn siêu trường thép và inox Cửa cuốn inox dầy 1.5ly, thép 1.8.
Cửa cuốn siêu trường INOX 1.5ly
Cửa cuốn siêu trường INOX 1.5ly
Cửa cuốn Siêu Trường Hà Nội
Cửa cuốn Siêu Trường Hà Nội

5. Cửa cuốn ngăn cháy

Cửa cuốn chống cháy 1 lớp và 2 lớp. Cửa cuốn chống cháy 1 lớp: Mã FC100, Cửa cuốn chống cháy 2 lớp: Mã FC90, Cửa cuốn chống cháy 1 lớp (Korea): Mã FC85

Cửa cuốn chống cháy 1 lớp (Korea): Mã FC85
 

Cửa cuốn chống cháy 1 lớp Thép: Độ dầy 1.6ly± 8%, bản 8.5cm, khổ thép 13cm, sơn tĩnh điện hoặc không sơn( không sơn phôi dầy hơn phôi sơn)
Cửa cuốn chống cháy 1 lớp INOX304: Độ dầy 1.6ly± 5%, không sơn, bản 8.5cm, khổ INOX 13cm
Cửa phụ thoát hiểm( cửa EXIT): Bản lề cửa chống cháy cửa khẩn cấp(Korea), bản lề khách tự lắp đặt( bên trái, bên phải và trung tâm), lưu ý: sau khi lắp cửa xong mới cài đặt cửa phụ lên không tránh được các vết hàn làm cháy lớp sơn đã sơn
 

cửa cuốn ngăn cháy có cửa phụ
cửa cuốn ngăn cháy có cửa phụ
Cửa cuốn ngăn cháy shutter door
Cửa cuốn ngăn cháy shutter door
Cửa shutter door, Cửa sập ngăn cháy, cửa cuốn ngăn cháy 1 lớp
Cửa shutter door, Cửa sập ngăn cháy, cửa cuốn ngăn cháy 1 lớp
Cửa shutter door, Cửa sập ngăn cháy
Cửa shutter door, Cửa sập ngăn cháy
Cửa shutter door, Cửa sập ngăn cháy, cửa cuốn ngăn cháy 1 lớp, cửa cuốn ngăn cháy 2 lớp, cửa cuốn ngắn cháy Fire shutter door korea, các loại cửa cuốn
Cửa shutter door, Cửa sập ngăn cháy, cửa cuốn ngăn cháy 1 lớp, cửa cuốn ngăn cháy 2 lớp, cửa cuốn ngắn cháy Fire shutter door korea, các loại cửa cuốn
Cửa cuốn chống cháy ( Fire shutter door korea )
Cửa cuốn chống cháy ( Fire shutter door korea )
Cửa cuốn ngăn cháy shutter door. Cửa cuốn chống cháy ( Fire shutter door korea ), Cấu trúc kép của cửa chống cháy và cửa chớp thông thường được tích hợp
Cửa cuốn ngăn cháy shutter door. Cửa cuốn chống cháy ( Fire shutter door korea ), Cấu trúc kép của cửa chống cháy và cửa chớp thông thường được tích hợp
Fire shutter door korea , cửa cuốn ngắn cháy khẩn cấp. Cửa cuốn chống cháy 1 lớp Thép: Độ dầy 1.6ly± 8%, bản 8.5cm, khổ thép 13cm, sơn tĩnh điện
Fire shutter door korea , cửa cuốn ngắn cháy khẩn cấp. Cửa cuốn chống cháy 1 lớp Thép: Độ dầy 1.6ly± 8%, bản 8.5cm, khổ thép 13cm, sơn tĩnh điện

Cửa cuốn chống cháy 2 lớp: Mã FC90
Cửa cuốn chống cháy 2 lớp Thép: Độ dầy 2 lớp thép độ dầy 0,8ly± 8%, ở giữa nhồi bông gốm sơn tĩnh điện, bản 9cm, khổ thép 12.5cm

Cửa cuốn chống cháy 2 lớp INOX 304: Độ dầy 2 lớp thép không gỉ 304 độ dầy 0,6ly± 5%, ở giữa nhồi bông gốm sơn tĩnh điện, bản 9cm, khổ thép 12.5cm


Cửa cuốn ngăn cháy 2 lớp
Cửa cuốn ngăn cháy 2 lớp
Cửa cuốn chống cháy 2 lớp, cửa cuốn chống cháy
Cửa cuốn chống cháy 2 lớp, cửa cuốn chống cháy
Cửa cuốn chống cháy 2 lớp, Cửa chống cháy, cua chong chay, cua ngan lua, cửa ngăn lửa, chuyên dụng, quán karaoke, vũ trường, trung tâm thương mại
Cửa cuốn chống cháy 2 lớp, Cửa chống cháy, cua chong chay, cua ngan lua, cửa ngăn lửa, chuyên dụng, quán karaoke, vũ trường, trung tâm thương mại
Cửa cuốn chống cháy 2 lớp, Cửa cuốn chống cháy có bông gốm, Cửa chống cháy, cua chong chay, cua ngan lua, cửa ngăn lửa, chuyên dụng, quán karaoke
Cửa cuốn chống cháy 2 lớp, Cửa cuốn chống cháy có bông gốm, Cửa chống cháy, cua chong chay, cua ngan lua, cửa ngăn lửa, chuyên dụng, quán karaoke
Cửa cuốn chống cháy 2 lớp 120 phút, Cửa cuốn chống cháy

 

Cửa cuốn chống cháy 1 lớp: Mã FC100
 

Cửa cuốn chống cháy 1 lớp Thép: Độ dầy 1.2ly± 8%, bản 10cm, khổ thép 17.5cm, sơn tĩnh điện
Cửa cuốn chống cháy INOX không gỉ 304:  Độ dầy 1,2ly± 5%, bản 10cm, khổ INOX 17.5cm

cửa cuốn ngăn cháy 1 lớp
cửa cuốn ngăn cháy 1 lớp
cửa cuốn ngăn cháy 1 lớp đài loan
cửa cuốn ngăn cháy 1 lớp đài loan
Cửa cuốn chống cháy đài loan, cửa cuốn chống cháy 1 lớp
Cửa cuốn chống cháy đài loan, cửa cuốn chống cháy 1 lớp
Cửa cuốn chống cháy FC 100, cửa cuốn chống cháy đài loan, Cửa cuốn chống cháy 1 lớp được thiết kế để tự động ngăn lửa lan tỏa, đảm bảo an toàn
Cửa cuốn chống cháy FC 100, cửa cuốn chống cháy đài loan, Cửa cuốn chống cháy 1 lớp được thiết kế để tự động ngăn lửa lan tỏa, đảm bảo an toàn
6. Cửa cuốn Úc
cửa cuốn tấm liền
cửa cuốn tấm liền
7. Cửa cuốn Đức
cửa cuốn đức

cửa cuốn đức
cửa cuốn đức
Báo Giá Cửa Cuốn Khe Thoáng
8. Cửa cuốn trong suốt
cửa cuốn trong suốt
cửa cuốn trong suốt
cửa cuốn trong suốt
Cửa cuốn trong suốt AUSTVISION
Cửa cuốn trong suốt AUSTVISION


 

Bài viết khác